Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

justanotherdreamer
justanotherdreamer
Odejść od tego kto ci szkodzi. Zostać z tym, kto cię kocha. Przebaczyć temu, kto cię zranił najbardziej. Zaakceptować siebie, takim jakim jesteś. Stworzyć, to czego najbardziej się boisz. Być zadowolony z tego jak jest. Mieć nadzieje, że najlepsze jest jeszcze przed tobą. Brać życie mniej poważnie. Cieszyć się każdym cudem, tajemnicą, niepewnością i radością jakie ma dla nas ten świat.
— Regina Brett ,,Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromostatni ostatni

March 26 2017

justanotherdreamer
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaSapereAude SapereAude
justanotherdreamer
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
justanotherdreamer
9316 b109
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
justanotherdreamer
5587 3812
Reposted fromcalifornia-love california-love
justanotherdreamer
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

8095 752e
Reposted fromnosmile nosmile viaQOH1984 QOH1984
justanotherdreamer
9950 053f 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaQOH1984 QOH1984
justanotherdreamer
9807 980d
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaQOH1984 QOH1984
justanotherdreamer
8549 ae5d 500
Reposted fromfoods foods viaQOH1984 QOH1984

March 20 2017

justanotherdreamer
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viaeveleen eveleen

March 17 2017

justanotherdreamer
Robienie postępów w trudnym zawodzie wymaga entuzjastycznej wiary w siebie. To dlatego niektórzy ludzie o przeciętnych uzdolnieniach, ale silnym napędzie wewnętrznym, dochodzą dużo dalej niż ludzie ogromnie ich talentem przewyższający.
— Sophia Loren
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

March 15 2017

justanotherdreamer
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaxannabelle xannabelle
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaxannabelle xannabelle
justanotherdreamer

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan vianotperfectgirl notperfectgirl

March 14 2017

justanotherdreamer
5926 f445
justanotherdreamer
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaasiak paasiak
justanotherdreamer
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 vianotperfectgirl notperfectgirl

March 11 2017

justanotherdreamer
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl